Правила користування бібліотеками ЦБС Ленінського району

I. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотеками ЦБС Ленінського району розроблено у відповідності до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), із змінами і доповненнями ( Пункт 1.1 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 ), Типовими правилами користування бібліотеками в Україні(Наказ №275 від 05.05.99р. Мінкультури і мистецтв України), Закону України «Про захист персональних даних»(01.06.2010р. №2297-VI)

II. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек. ( Пункт 2.1 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України. ( Пункт 2.2 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • брати участь у роботі бібліотечних рад. ( Пункт 2.3 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами;

2.8. Окремi категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою. ( Правила доповнено пунктом 2.12 згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )

2.9. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних бібліотеках;

IIІ. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

Своїм підписом читацького формуляра встановленого зразка користувачі підтверджують:

- зобов’язання виконувати правила користування бібліотекою;

- дозвіл на використання своїх персональних даних бібліотекою з метою здійснення її повноважень у відповідності до Закону «Про захист персональних даних». У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін. ( Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001)

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. (Пункт 3.4 в редакції Наказу Мінкультури N 319 (z0538-01) від 25.05.2001)

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, або одержаний через внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. (Пункт 3.5 в редакції Наказу Мінкультури N 319 (z0538-01) від 25.05.2001)

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. (Правила доповнено пунктом 3.9 згідно з Наказом Мінкультури N 319 (z0538-01) від 25.05.2001)

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством. (Правила доповнено пунктом 3.10 згідно з Наказом Мінкультури N 319 (z0538-01) від 25.05.2001)

IV. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов'язані:

 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім здійснення бібліотекою своїх повноважень, без їх згоди (Розділ 4 доповнено абзацом 8 згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001р., Закон України «Про захист персональних даних»)
 • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
 • створювати читацькі ради;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.
Кiлькiсть переглядiв: 125

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.