ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ЦБС ХОЛОДНОГІРСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА.


1. Загальні положення.
1.1. Правила користування бібліотеками ЦБС Холодногірського району м. Харкова розроблено згідно Типових правил користування бібліотеками України у відповідності з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року № 32/95, із змінами і доповненнями, Закону України «Про захист персональних даних» 91.06.2010 р. №2297-VI).
1.2. Запис у бібліотеки проводиться по пред`явленню паспорта або документа з фотографією, що засвідчує особу.


2. Права користувачів.
2.1. Користувачами бібліотечних послуг є юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання має право на бібліотечне обслуговування в бібліотеках ЦБС, а саме:
- в Центральній бібліотеці та читальних залах філіалів – усі жителі міста, незалежно від мікрорайону проживання;
- на абонементах бібліотек-філіалів – згідно території проживання, яку обслуговує відповідна бібліотека;
- приїжджі, читачі без реєстрації, особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, студенти з інших місць проживання мають право користуватися читальними залами бібліотек ЦБС або одержати документи додому під грошову заставу.
2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, центр вільного доступу до мережі Інтернет, а також обслуговування поза бібліотекою (виїзний читальний зал).


2.3. Користувачі бібліотек мають право:
- отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації;
- одержати в тимчасове користування документи з бібліотечного фонду;
- брати участь у заходах, які проводить бібліотека;
- входити до читацьких рад.
2.4. Користувачі мають право одержати на абонементі для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту та періодикою – до 10 днів. Книги по шкільній програмі видаються на 10 днів. У читальному залі одноразово видається не більше чотирьох бібліотечних документів.
2.5. Користувачі мають право виносити документи з абонементу за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.
Термін користування документами на прохання користувачів може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6. Користувачі бібліотек мають право на ввічливе обслуговування, вносити пропозиції на придбання нових матеріалів і введення нових видів послуг.
2.7. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.
2.9.Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов`язки користувача
3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред`являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з Правилами користування бібліотекою, підписують зобов`язання їх виконувати, дають відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляру.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.
Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред`являють їх батьки, установи або особи, під наглядом яких, перебувають діти.
3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
3.3. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен його замінити аналогічним чи рівноцінним документом, визнаним бібліотекою таким, що може бути прийнятим, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. В окремих випадках розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких перебуває.
3.6. Користувач, який порушує Правила користування бібліотекою позбавляється права відвідувати ЇЇ на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про порушення Правил користування бібліотекою, можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.
3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об`єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.


3.9. В бібліотеці не дозволяється:
- займатися протизаконною діяльністю і здійснювати антигромадські вчинки;
- приводити з собою тварин;
- заважати іншим читачам і працівникам бібліотеки (допускати зневажливі, образливі слова та вчинки);
- розповсюджувати листівки чи вивішувати оголошення без дозволу адміністрації бібліотеки;
- користувачі зобов`язані повертати книги у вказаний термін і в чистому вигляді, бережливо ставитися до книги.

4. Обов`язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотеки зобов`язані:
- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
- дбати про культуру обслуговування користувачів;
- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
- задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об`єднань, клубів за інтересами;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
- враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
- створювати читацькі ради;
- звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Кiлькiсть переглядiв: 234

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.