2020-й рік

Національна бібліотека України для дітей, Національна секція Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги ІВВУ, ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для

дітей», Національна спілка художників України та благодійна організація «Благодійний фонд «Серце до серця» за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України й Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини домовилися:

1. Організувати та провести Міжнародний дитячий конкурс-єднання «НА ОДНІЙ ХВИЛІ» (далі — Конкурс) у рамках Міжнародного десятиліття зближення культур (2013-2022) за рішенням ООН із травня по листопад 2020 р.

2. Конкурс провести відповідно до Положення про проведення Конкурсу (Додаток 1).

3. Затвердити Організаційний комітет (Додаток 2).

4. Затвердити почесне журі Конкурсу (Додаток 3).

Додаток 1

Положення про Міжнародний дитячий конкурс-єднання /Files/images/konkursi/oon (1) (1).jpg «НА ОДНІЙ ХВИЛІ».

І. Загальні положення

1.1. Основними завданнями Конкурсу є полікультурне виховання дітей та підлітків у дусі миру й толерантності; утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до своєї Батьківщини, власного народу, його культури, звичаїв та традицій; стимулювання пізнавальної активності, самостійності у дітей та підлітків; спонукання учасників до вивчення культури, звичаїв та традицій інших країн та народів; сприяння гуманному міжнародному спілкуванню.

1.2. Мета Конкурсу — формування у дітей та підлітків комунікативних умінь, спрямованих на оволодіння системою національних і загальнолюдських культурних цінностей; толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; виховання високої громадянської свідомості; сприяння національно-патріотичному розвитку особистості, ідентифікації з державою, її історією, культурою.

1.3. Організаторами конкурсу є Національна бібліотека України для дітей (далі — НБУ для дітей), Національна секція Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги ІББУ (далі — ІББУ ИА), Українська асоціація працівників бібліотек для дітей (далі — Асоціація).

1.4. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних веб сайтах НБУ для дітей, Міністерства культури та інформаційної політики України, на сайтах бібліотек для дітей — учасниць Конкурсу, а також у інших засобах масової інформації.

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-УІ від 1 червня 2010 року.

ІІ. Умови Конкурсу

2.1. У Конкурсі беруть участь діти з України, ближнього зарубіжжя та країн Євросоюзу у 3-х вікових категоріях:

читачі-учні 1-4 кл.; читачі-учні 5-8 кл.; читачі-учні 9-11 кл.

2.2. Конкурсні роботи готуються за такими напрямами:

• Дитяча книга долає кордони;

• Майбутнє нашої планети;

• Моя країна на мапі світу;

• Країна починається з тебе;

• Про що мріють діти;

• Діти за мир!

2.3. Конкурс проводиться з 16 травня (День Європи в Україні) по 16 листопада (Міжнародний день толерантності) 2020 року у три тури:

перший - з 16 травня по 24 серпня на місцевому рівні;

другий - з 25 серпня по 30 вересня на обласному рівні (для України);

на загальнодержавному рівні (для бібліотек ближнього зарубіжжя та Євросоюзу);

третій - з 01 жовтня по 16 листопада (підсумковий).

2.4. Учасники Конкурсу кожної вікової категорії готують плакат/малюнок зі слоганом, який має бути гарно оформленим, за змістом і жанром відповідати темі авторського бачення майбутнього своєї країни та миру у світі.

2.5. Плакат/малюнок має бути виконаний на аркушах формату А3 для учасників Конкурсу з України або оцифрований і направлений в електронному вигляді (тільки для зарубіжних учасників, які не мають можливості направити оригінали робіт).

2.6. На Конкурс приймаються індивідуальні та колективні роботи.

2.7. Роботи мають надсилатися із коротким повідомленням про автора: прізвище, ім'я, дата народження, домашня адреса, електронна пошта, телефон; для колективних робіт додати ПІБ керівника художнього гуртка.

2.8. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, що визначені цим положенням.

ІІІ. Організаційний комітет і журі Конкурсу

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється головний Організаційний комітет.

3.2. Для проведення першого і другого турів Конкурсу в регіонах України, країнах ближнього зарубіжжя та Євросоюзу створюються місцеві організаційні комітети та журі, склад яких затверджується наказом директора обласної бібліотеки для дітей України та провідних бібліотек для дітей країн ближнього зарубіжжя та Євросоюзу.

3.3. Для визначення переможців у третьому турі головний Організаційний комітет визначає склад почесного журі, до якого входять представники організаторів Конкурсу, художники-ілюстратори, мистецтвознавці (за згодою).

3.4. За підсумками роботи місцеві журі та почесне журі складають протоколи, які підписуються головою, секретарем та членами журі Конкурсу із зазначенням загальної кількості учасників та переможців.

IV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу

4.1. Місцеві журі Конкурсу підводять підсумки та визначають по одному переможцю у кожній віковій категорії серед індивідуальних та групових учасників до 24 серпня 2020 року.

4.2. Конкурсні роботи другого туру з України, країн ближнього зарубіжжя та Євросоюзу надсилаються разом із протоколами до головного Організаційного комітету (03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 60, Національна бібліотека України для дітей) із поміткою Міжнародний дитячий конкурс-єднання «НА ОДНІЙ ХВИЛІ» не пізніше 02 жовтня 2020 року. Дата визначається за позначкою на поштовому штемпелі. Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.

4.3. Оцифровані конкурсні роботи другого туру з країн ближнього зарубіжжя та Євросоюзу надсилаються до головного Організаційного комітету на електронну пошту library@chl.kiev.ua до 02 жовтня 2020 р.

4.4. Для переможців Конкурсу в кожній віковій категорії серед індивідуальних та групових робіт встановлюються І, ІІ, ІІІ місця.

4.5. Головне журі оцінює роботи, що надійшли від місцевих журі, та до 16 листопада 2020 року визначає переможців.

4.6. Усіх учасників, конкурсні роботи яких пройшли у третій підсумковий тур, буде відзначено Дипломами.

У. Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс

5.1. Плакати/малюнки, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються, а зберігаються у НБУ для дітей та можуть бути використані за згодою автора у її подальшій роботі.

5.2. Результати Конкурсу узагальнюються відповідним наказом почесного журі та оприлюднюються на офіційному сайті НБУ для дітей та у фахових друкованих виданнях.

5.3. За результатами Конкурсу готується «Альманах творчих робіт».

5.4. Плакати/малюнки переможців будуть презентовані на Міжнародній виставці у посольствах країн-учасниць.


Положення про перший (обласний) тур Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу /Files/images/konkursi/20200622091754.jpg «Творчі канікули - 2020»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі Канікули - 2020» (далі— Конкурс).

1.2. Організаторами Конкурсу є: Національна секція Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY), Національна спілка письменників України, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей, Фонд Миколи Томенка «Рідна країна», Національна бібліотека України для дітей. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Національна бібліотека України для дітей.

На обласному рівні організацію конкурсу здійснює ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей» (далі – Бібліотека) за підтримки Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. До участі у Конкурсі залучаються спеціалізовані бібліотеки для дітей області.

1.3. Конкурсом передбачається залучення до організації та проведення нових партнерів, підтримка яких сприятиме виконанню мети Конкурсу.

1.4. Інформація про проведення першого (обласного) туру Конкурсу оприлюднюється на сайті ХОБД, Регіональному сайті дитячих бібліотек Харківської області «БібліоМістечко», а також у інших засобах масової інформації.

1.5. Конкурс проводиться в електронному форматі.

1.6.Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»від 1 червня 2010р. № 2297-VI.

1.7. Для організації та проведення Конкурсу затверджується склад обласного журі.

1.8. За результатами проведення Конкурсу буде видано збірку творів-переможців.

2. Мета і завдання

2.1. Мета Конкурсу – сприяння формуваннюу дітей та підлітків патріотичних почуттів: любові до рідної природи, краю, Батьківщини; прищеплення любові до рідної мови; розвиток естетичної свідомості, здатності до творчої самореалізації, створення умов для виявлення творчих здібностей та талантів дітей.

2.2. Завдання Конкурсу — самоідентифікація дитини як невід’ємної частини українського суспільства; розвиток інтелектуального потенціалу України; пошук дієвих та гармонійних форм національно-патріотичного виховання; збереження культурної спадщини України, залучення широкого загалу дітей та підлітків до активної участі в культурному житті країни; підвищення культурного рівня дітей.

3. Умови Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь діти з м. Харкова та Харківської області у 2-х вікових категоріях:

читачі-учні (вихованці) 11-13 років;

читачі-учні (вихованці) 14-18 років.

Учасниками Конкурсу можуть бути вихованці пенітерціарних установ, а також закладів соціально-реабілітаційного та інтернатного типів.

3.2. Конкурс проводиться у 7 номінаціях:

 • «Знайомтеся — це ми!»
 • «Так, я люблю Україну»
 • «Природа — джерело натхненнята краси»
 • «І в кожному із нас уже живе філософ!»
 • «Моя майбутня професія»
 • «Безмежний світ моєї уяви»
 • «Далі буде? Ні, «далі» — вже є!».

3.3. Конкурс проводиться з 1 червня до 30 вересня 2020 року у два тури.

Перший (обласний) тур Конкурсу проводиться – з 15 червня до 1 вересня; другий, підсумковий – з 1 вересня до 30 вересня в місті Києві.

3.4. Учасники Конкурсу кожної вікової категорії готують прозовий або поетичний твір, який за темою відповідає певній номінації.

3.5. Творчі роботи в електронному вигляді обсягом не більше 10 сторінок у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 12 розмір, 1,5 міжрядковий інтервал, усі поля – 1,5 см, сторінки формату А-4 надсилаються на електронну адресу Харківської обласної бібліотеки для дітей hobd2015@ukr.net.

Від Харківської області на розгляд Головного журі до 1 вересня 2020 організаторами обласного туру надсилається 14 робіт (по 1 роботі-переможцю у кожній номінації для кожної вікової категорії) на електронну адресу Національної бібліотеки України для дітей.

3.6. Учасники-автори зазначають свої дані (ПІБ, вік, домашню адресу, контактний телефон) на останній сторінці конкурсної роботи та прикріплюють своє фото у форматі JPG.

3.7. На Конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи.

3.8. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, визначеними цим положенням.

4. Журі Конкурсу

4.1. Для проведення першого туру Конкурсу створюється обласне журі, склад якого затверджується наказом директора Бібліотеки.

4.2. Для визначення переможців до складу журі входять представники організаторів Конкурсу, дитячі письменники та поети (за згодою).

4.3. За підсумками роботи обласне журі складає протокол, який підписуються головою, секретарем та членами журі Конкурсу.

4.4. Результати першого туру оприлюднюються на сайті Бібліотеки, Регіональному сайті дитячих бібліотек Харківської області «БібліоМістечко».

5. Визначення та відзначення переможців Конкурсу

5.1.На Всеукраїнському рівні Головне журі Конкурсу визначає переможців у кожній віковій категорії для кожної номінації.

5.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками2019-й рік.

1. Всеукраїнський конкурс/Files/images/konkursi/knigomanija.jpg дитячого читання "Книгоманія-2019"

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ»

Адреса: 61002, Харків, вул. Алчевських, 43 тел. 700-42-19

№__39_ 06.02.19

На № ____________від_________

Директорам ЦБС, заступникам директорів по роботі з дітьми, завідуючим (ЦДБ, РДБ)

Шановні колеги,

Інформуємо Вас, що розпочався Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія – 2019».

Конкурс проводиться з 2002 року, а з 2005 року набув статусу всеукраїнського. Згідно з отриманою від бібліотек інформацією, завдяки Вам та Вашим колегам по всій Україні за ці роки в ньому взяло участь понад 1 мільйон читачів!

Ми сподіваємось на активну участь користувачів бібліотек у вашому районі, місті, ОТГ.

Цього року умови конкурсу зазнали певних змін:

1. Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі НЗ) та читачі сільських, дитячих бібліотек області, в.ч. читачі бібліотек ОТГ. Для участі у конкурсі необхідна наявність Читацького щоденника з записами про прочитані книжки, які не входять до шкільної програми з літератури. Шаблон щоденника додається, але використання саме цього формату не є обов’язковим.

2. Конкурс проводиться в 3 етапи:

1 етап (місцевий, відбірковий) НЗ, які виявили бажання та бібліотеки сіл, селищ міського типу, міст, ОТГ. до 15 березня 2019 р.
2 етап (районний) районні бібліотеки для дітей, центральні бібліотеки для дітей, бібліотеки ОТГ до 5 квітня 2019 р.
3 етап (обласний) ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей» до 19 квітня 2019 р.

3. Звітна документація (зразки додаються).

Координатор Конкурсу у Харківській області – Лупіцька В. М., завідувач сектору прогнозування та інновацій ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей». Контактний телефон: (057) 700-26-51, 099-447-84-31.

2018-й рік./Files/images/konkursi/конкурс.jpg

Бібліотеки ЦБС Холодногірського району приймають участь у міжрегіональних, міських та обласних конкурсах:

1. Конкурс "Интернет-марафон"

Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского при поддержке Департамента культуры Харьковского городского совета объявляет в 2018 году конкурс среди ЦБС города Харькова в формате Интернет-марафона - #likelib.

Положение о проведении общегородского конкурса среди публичных библиотек города Харькова «Интернет-марафон #likelib»

1. Общие положения

1.1. Организаторами городского конкурса является Центральная городская библиотека им. В.Г.Белинского и Департамент культуры Харьковского городского совета.

1.2. Цели проведения городского конкурса:

- активизировать библиотечные странички в Фейсбук;

- продемонстрировать разнообразные формы работы библиотек в Интернет–пространстве;

- привлечь новых читателей и онлайн подписчиков ;

- развивать творческие умения библиотекарей в создании видеороликов, буктрейлеров, виртуальных выставок, плакатов и постов.

2. Условия проведения Конкурса

2.1. Городской конкурс стартует 1 февраля, финиширует 1 декабря 2018 года.

2.2. В городском конкурсе принимают участие все библиотеки Централизованных библиотечных систем города Харькова. Но на конкурс подается одна работа (в квартал) от ЦБС, победившая в районе. Подведение итогов и награждение победителей производятся по результатам ЦБС каждого района. Это значит, что соревнуются между собой ЦБС, а не отдельные библиотеки.

2.3. В период с 1 февраля по 1 декабря, ежеквартально, библиотеки должны размещать на страничках Facebook, YouTube, на сайтах библиотек, других Интернет-ресурсах 5 постов разных форм, касающихся библиотек и культуры. Все конкурсные посты необходимо отмечать хештегом #likelib.

2.5 Обязательные формы постов:

1-й квартал – плакат, текстовый пост;

2-й квартал - видеоролик;

3-й квартал – буктрейлер;

4-й квартал - виртуальная выставка.

2.6 Обязательные темы постов:

2018 год — год немецкого языка в Украине.

«Я имею право» — 2018 — год правопросветительского проекта.

Культурное наследие Европы — объявлен ЮНЕСКО и Европейским союзом.

Тематика остальных постов — на усмотрение библиотекарей.

2.7. Обязательные темы отмечаются дополнительными хештегами с названием темы на русском и украинском языках, с маленькой буквы без пробелов:

#год_немецкого_языка #рік_німецької_мови

#я_имею_право #я_маю_право

#культурное_наследие_европы #культурна_спадщина_Європи

2.8. Участники конкурса, по истечении квартала со дня опубликования и «расшаривания» поста решают, какая работа в ЦБС лучшая (любые критерии оценки: по количеству «лайков», «голосов» и т. д.).

2.9. По итогам голосования, каждая ЦБС 1 раз в квартал предоставляет на общегородской конкурс ссылку на оригинал 1 публикации, которая победила в районе.

2.10. Общее количество постов в год (ссылок), предоставленных в жюри конкурса от ЦБС района, равно 5 единицам.

3. Номинации и критерии оценивания конкурсных работ.

3.1 Главный критерий оценивания — реакция пользователей. Чем больше положительных реакций набрал пост — тем выше его рейтинг на конкурсе.

3.2 Компетентное жюри рассматривает и выявляет три лучшие работы, предоставленные от ЦБС в каждой номинации, определяет I, II, III места в каждой номинации.

3.3 Награждение конкурсных работ будет проходить по следующим номинациям:

 1. Самый интересный плакат.
 2. Самый интересный пост.
 3. Самый интересный видеоролик.
 4. Самый интересный буктрейлер.
 5. Самая интересная виртуальная выставка.

3.4 Церемония награждения победителей конкурса состоится в декабре 2018 года в ЦГБ им. В.Г.Белинского .

4. Организаторы

4.1. Проведение городского конкурса #likelib обеспечивает оргкомитет Центральной городской библиотекой имени В. Г. Белинского и Департаментом культуры Харьковского городского совета.

4.2. На конкурс не принимаются работы, которые ранее принимали участие в других конкурсах, произведения, содержащие политическую, религиозную и другую пропаганду, призывы к национальной розни, ненормативную лексику, и те, что нарушают авторские права.


2.

Обласний соціальний літературно /Files/images/konkursi/thumb-zoom-960x720-0a46.jpg – художній конкурс постерів та книжкових ілюстрацій «Книга, що народжує мрію»

ПОЛОЖЕННЯ

Про обласний соціальний літературно – художній конкурс постерів та книжкових ілюстрацій «Книга, що народжує мрію»

1. Загальні положення:

Обласним комунальним закладом «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» відповідно до плану основних заходів Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на 2018 рік з _12_лютого по 26_квітня 2018 р. проводиться п’ятий щорічний творчий конкурс, метою якого є відродження інтересу до читання та сприяння талановитій молоді, зокрема з особливими потребами, в розвитку і реалізації творчого потенціалу. Партнерами конкурсу є Харківська державна академія дизайну і мистецтв та відомі харківські художники.

Завдання:

· сприяння талановитій молоді різних соціальних груп у розвитку і реалізації творчого потенціалу;

· патріотичне виховання молоді;

· відродження в молодіжному осередку інтересу до читання;

· формування позитивного суспільного резонансу щодо літературно-мистецької акції;

 1. Учасники конкурсу:

Прийняти участь у конкурсі можуть молоді люди міста Харкова та Харківської області віком від 14-ти до 23-х років.

 1. Умови конкурсу:
 • Конкурс проводиться за наступними віковими категоріями:

I - від 14 до 17 років (включно);
II - від 18 до 23 років (включно).

· Конкурс передбачає проведення 2-х турів у наступних номінаціях:

І. «Книга ‑ натхнення»(книжкова ілюстрація)

ü Призначення: розкрити зміст певного фрагменту літературного твору або означити загальну ідею, яка спонукала автора до написання книги.

ü Ілюстрація обов’язково повинна супроводжуватися відповідною цитатою з тексту (на лицьовій стороні плакату).

ІІ. «Україною натхненні» (книжкова ілюстрація)

ü Призначення: художньо відобразити враження від творів патріотичної тематики

ü Ілюстрація обов’язково повинна супроводжуватися відповідною цитатою з тексту (на лицьовій стороні плакату).

ІІІ. Спеціальна номінація: «Читаю – мрію – малюю» (постер + слоган)

ü Призначення: «зобразити мрію», яка народилася після прочитання будь-якого художнього твору української, світової класичної й сучасної літератури.

ü Постер обов’язково повинен складатися з ілюстративної частини та слогану (короткої фрази, що залучає увагу до книги і містить стисле формулювання ідеї).

Терміні подання та технічні вимоги: Учасники конкурсу готують творчі роботи згідно із запропонованими номінаціями та не пізніше 9 квітня 2018 р. надають їх на розгляд журі до ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» (м. Харків, пр. Ювілейний, 49/8).

Роботи приймаються у паперовому ( формат А-3, А-2) або електронному вигляді (мають зберігатися в форматі з розширенням JPG у високому дозволі (від 5МБ і вище), а також у будь-якому графічному редакторі

Щодо оформлення робіт:

- На зворотній стороні паперового примірника або у додатковому файлі для примірника в електронному форматі мають бути вказані:

- автор та назва книги, що надихнула на мрію;

- відомості про учасника (ПІБ, рік народження, місце навчання (роботи), приналежність до категорії «Молодь з особливими потребами»;

- контакти (телефон, e-mail);

УВАГА!

- В роботах, надісланих для участі у конкурсі, не повинно бути зображень: інтимних сцен, насилля, дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин; інформації, яка в будь-якій формі принижує гідність людини чи окремої національної групи людей.

- Роботи не повинні містити об’єкти права інтелектуальної власності, що не належать учаснику.

- Оргкомітет залишає за собою право використання матеріалів, що надійшли на конкурс для публікацій у ЗМІ , на сайтах організаторів та партнерів конкурсу та у друкованій продукції , що випускається організаторами конкурсу, із зазначенням авторства робіт без виплати АВТОРСЬКОЇ винагороди .

Критерії оцінки:

· Оригінальність, нестандартність вирішення завдання

(Увага! роботи, які претендують на перемогу повинні бути ОРИГІНАЛЬНИМИ, тобто не повторювати вже існуючи ілюстрації до творів!);

· Рівень художнього виконання;

· Відповідність тексту твору (для ілюстрацій);

· Виразність та переконливість слогану(для постерів).

4. Нагородження

- За результатами конкурсу переможцям присуджуються 1, 2 і 3 місце укожній віковій категорії та у кожній номінації.

- Всі учасники конкурсу, які посіли призові місця нагороджуються заохочувальними призами та дипломами.

- Кращі учасники другого туру, що належать до групи «Молодь з особливими потребами» отримають спеціальні подарунки.

- Оргкомітет організує виставки робіт переможців, а також розміщує їх на офіційному сайті http://www.khoyub.com.uaта на сторінках у соцмережах.


3. Міжрегіональний конкурс дитячої листівки "Від перлинок /Files/images/konkursi/Культурна спадщина України-малюнок.jpg Слобожанщини до родзинок Закарпаття".

Положення про Міжрегіональний конкурс дитячої листівки «Від перлинок Слобожанщини до родзинок Закарпаття»

До Року культурної спадщини в Європі (Year of Cultural Heritage)

І. Загальні положення

1.1. Міжрегіональний конкурс дитячої листівки «Від перлинок Слобожанщини до родзинок Закарпаття» (далі – Конкурс) є відкритим і проводиться за участі дітей, що мешкають у Харківській та Закарпатській областях.

1.2. Організаторами Конкурсу виступають Комунальний заклад «Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради та Обласний комунальний заклад «Харківська обласна бібліотека для дітей» (далі – Закарпатська ОДЮБ та Харківська ОБД) за підтримки Департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації та Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.

1.3. До участі у Конкурсі залучаються спеціалізовані бібліотеки для дітей та публічні бібліотеки Закарпатської та Харківської областей.

1.4. До організації Конкурсу на місцях можуть також долучатися культурно-мистецькі заклади, громадські організації, ЗМІ.

1.5. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на сайті Закарпатської ОДЮБ та Харківської ОБД, сайтах, блогах бібліотек-учасниць, а також у засобах масової інформації.

1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Мета Конкурсу – виховання любові до Батьківщини, формування у підростаючого покоління громадянських патріотичних почуттів, національної свідомості, поваги до культурної спадщини та традицій Слобожанщини та Закарпаття, розвиток творчого потенціалу дітей, підвищення значення дитячих бібліотек у процесі соціальної адаптації дітей.

2.2. Основним завданням Конкурсу є розвиток міжрегіонального культурного партнерства між бібліотеками Закарпатської та Харківської областей та налагодження на творчих засадах діалогу між дітьми Сходу та Заходу України.

2.3. Тема Конкурсу – матеріальна (споруди, пам’ятники, будівлі) та не матеріальна культурна спадщина регіонів (традиції, свята, звичаї, ремесла).

ІІІ. Умови Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь діти трьох вікових категорій з Закарпатської та Харківської областей:

– 5-9 років (дошкільники, учні 1-4 класів);

– 10-12 років (учні 5, 6, 7 класів);

– 13-15 років (учні 8, 9 класів).

3.2. Термін проведення Конкурсу лютий-травень 2018 року.

3.3. Конкурс проводиться у номінаціях:

1. Паперова листівка.

2. Фотолистівка.

3.4. Участь у Конкурсі свідчить про згоду автора на подальше некомерційне використання його роботи з позначенням авторства.

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Виготовлена листівка повинна бути оригінально оформленою та за змістом відповідати темі Конкурсу.

4.2. Паперова листівка може бути будь-якої форми, розміру та виконана в будь-якій техніці:

– малюнок (гуаш, акварель, пастель тощо);

– із використанням декоративних елементів (скрапбукінг, квіллінг, аплікація тощо);

– змішана техніка.

4.3. Автори фотолистівок не обмежуються у виборі технічних та програмних засобів.

4.4. Роботи мають містити відомості про автора: прізвище, ім’я, вік, домашня адреса, телефон, школа, клас.

4.5. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, що не відповідають умовам, визначеним цим Положенням.

V. Організаційний комітет і журі Конкурсу

5.1. Для проведення Конкурсу у кожній області створюється оргкомітет та журі, склад якого затверджується наказом директорів Закарпатської ОДЮБ та Харківської ОБД.

5.2. Визначення переможців здійснює журі Конкурсу, до складу якого можуть входити представники організаторів та громадських організацій, фотографи, художники, мистецтвознавці, ЗМІ (за згодою).

5.3. За підсумками роботи складається протокол, що підписується головою, секретарем та членами журі Конкурсу.

VІ. Визначення та відзначення переможців Конкурсу

6.1. Журі Конкурсу підбиває підсумки та визначає по три переможці у кожній номінації та віковій категорії у своїй області до 10 травня 2018 року.

6.2. Для переможців Конкурсу в кожній номінації та віковій категорії встановлюються перше, друге та третє місця. Переможці будуть відзначені дипломами та призами.

6.3. Листівки надсилаються до обласного організаційного комітету за адресами:

Закарпатська область:

88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 20, Комунальний заклад «Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради; фотолистівки – за електронною адресою:mail@zodub.uz.uaз поміткою «Конкурс «Від перлинок Слобожанщини до родзинок Закарпаття» не пізніше 30 квітня. Дата визначається за позначкою на поштовому штемпелі або за датою, позначеною у е-мейлі. Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.

Харківська область:

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43, Обласний комунальний заклад «Харківська обласна бібліотека для дітей»; фотолистівки – за електронною адресою: hobd2015@ukr.net з поміткою «Конкурс «Від перлинок Слобожанщини до родзинок Закарпаття» не пізніше 30 квітня. Дата визначається за позначкою на поштовому штемпелі або за датою, позначеною у е-мейлі. Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.

VІІ. Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс

7.1. Творчі роботи, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються, зберігаються в Закарпатській ОДЮБ і Харківській ОБД та можуть бути використані у подальшій роботі бібліотек (за згодою автора).

7.2. Конкурсні роботи будуть розміщені на сайтах та представлені на виставках у Закарпатській ОДЮБ та Харківській ОБД.

7.3. Після підведення підсумків відбудеться обмін роботами та їх презентація у бібліотеках.

7.4. У Закарпатській ОДЮБ та Харківській ОБД буде організована скайп-зустріч між переможцями Конкурсу.


2017-й рік.

Бібліотеки ЦБС Холодногірського району приймають участь у конкурсах:


2. Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія» («Найкращий читач України – 2017») та Міжрегіональний конкурс дитячої листівки «Бібліотека. Книга. Родина» (сумісно з Львівською обласною бібліотекою для дітей).

Положення про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія»

(«Найкращий читач України – 2017»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організаторами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія» («Найкращий читач України – 2017») (далі – Конкурс) є ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей» (далі Бібліотека) за підтримки Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.

1.2. Конкурс проводиться на базі шкільних (за згодою), сільських бібліотек та бібліотек-філій для дітей, бібліотек ОТГ, РДБ (ЦДБ) ЦБС області, обласної бібліотеки для дітей. До організації Конкурсу можуть залучатися (за згодою) заклади культури та освіти, а також підприємства, установи та організації усіх форм власності, уставні документи яких передбачають провадження діяльності у сфері культури, окремі громадяни, громадські об’єднання, які провадять діяльність у сфері культури.

1.3. Обласний етап Конкурсу проводиться під гаслом «Мандруй, читай, світ пізнавай !» (до Міжнародного року сталого розвитку туризму, оголошеного Генеральною асамблеєю ООН)

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розповсюджується через мережу дитячих бібліотек Харківщини, розміщується на сайтах організаторів, співорганізаторів і партнерів, висвітлюється у засобах масової інформації.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

2.1. Мета Конкурсу:

- підвищення рівня особистого розвитку і культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання;

- підвищення суспільного значення і ролі дитячих та шкільних бібліотек в процесі соціальної адаптації і набуття культурної компетентності дітей;

- сприяння створенню належних умов для рівного доступу до літератури на різних, у тому числі електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.

2.2. Завдання Конкурсу:

- вироблення у дітей навичок самостійної роботи з книгою, підвищення якості і ефективності процесу читання: критичного аналізу, переосмислення і творчої інтерпретації прочитаного;

- створення передумов для поступового збільшення кількості учасників у наступні роки, активна робота із залучення до читання дітей, які не мають навичок чи потреби постійного читання;

- популяризація найкращих надбань української і світової класичної й сучасної літератури;

- привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ, організацій, засобів масової інформації до проблеми дитячого читання.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути усі бажаючі читачі – учні 6 та 7 класів, ознайомлені з умовами Конкурсу, а також вихованці соціально-реабілітаційних та пенітенціарних закладів.

3.2. Вікова категорія дітей-вихованців соціально-реабілітаційних та пенітенціарних закладів, враховуючи специфіку виховання та соціального стану дітей, може бути розширена за погодженням з організаторами.

3.3. Конкурс проводиться з 01 лютого до 15 квітня 2017 року на базі публічних (загальнодоступних), у тому числі спеціалізованих бібліотек для дітей, а також бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів (за згодою) у три етапи:

1-й етап (відбірковий) – триває з 01 лютого до 15 березня 2017 р. в усіх шкільних, дитячих і сільських бібліотеках (філіях). Форма проведення – творче змагання. Учасники розповідають про свого улюбленого літературного героя або прочитану книгу, що не вивчається за шкільною програмою (за вибором учасника). Обов´язкова умова вибраний твір не повинен вивчатися за шкільною програмою.

За бажанням учасники І етапу можуть представити на розгляд журі власну творчу роботу (міні-твори, есе, вірші, малюнки, поробки, електронні презентації тощо), яка характеризує будь-який художній твір, конкретного літературного героя або письменника. За презентацію власної творчої роботи журі нараховує додаткові бали.

Журі оцінює виступи та обирає двох переможців.

2-й етап (міський/районний) триває з 21 березня до 1 квітня 2017 р. Дату проведення змагання визначає координатор етапу і повідомляє про це учасників 2-го етапу не пізніше, ніж за 5 днів до змагання.

У 2-му етапі Конкурсу беруть участь переможці 1-го етапу. Форма проведення – творче змагання. Учасники розповідають про свого улюбленого літературного героя або прочитану книгу, (за вибором учасника), що не вивчається за шкільною програмою Обов´язкова умова вибраний твір не повинен вивчатися за шкільною програмою.

За бажанням учасника, на розгляд журі учасники 2-го етапу можуть представити власну творчу роботу (міні-твори, есе, вірші, малюнки, поробки, електронні презентації тощо), яка характеризує будь-який художній твір, конкретного літературного героя або письменника. За презентацію власної творчої роботи журі нараховує додаткові бали.

Журі оцінює виступи та обирає двох переможців.

3-й етап (обласний) проводиться з 11 по 14 квітня 2017 р. Форма проведення – творче змагання. Учасники розповідають про свою улюблену книгу, що не вивчається за шкільною програмою (за вибором учасника).

На розгляд журі учасники 3-го етапу обов’язково представляють:

-​ власну творчу роботу, присвячену улюбленому твору (вірші, малюнки, поробки, електронні презентації тощо), яка характеризує будь-який художній твір, конкретного літературного героя. За презентацію власної творчої роботи журі нараховує додаткові бали;

-​ міні-твір, есе, присвячений туризму; розповідь про місцеві пам´ятки тощо (до Міжнародного року сталого розвитку туризму)

Журі оцінює виступи та обирає двох переможців.

IV. ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ

4.1. Обласний етап Конкурсу проводиться на базі Харківської обласної бібліотеки для дітей.

4.2. Для організації та проведення обласного етапу створюється журі, склад якого затверджується наказом директора Бібліотеки (додаток № 1).

4.3. Бібліотеки, на базі яких проводився 2-й етап Конкурсу:

- подають до журі обласного етапу документи:

• протоколи за підписами членів журі 2-го етапу Конкурсу з інформацією про кількість учасників, дату проведення Конкурсу, відомості про членів журі. До протоколів додаються реєстраційні відомості учасників із зазначенням прізвища, імені, класу та сумою одержаних балів;

• відомості про переможців (прізвище, ім’я, назва книги, про яку розповідав переможець);

• рейтингові списки книжок, які прочитали учасники при підготовці до Конкурсу (тільки книжки, що не входять до шкільної програми);

• організатори 2-го етапу також подають зведений звіт про проведення районного етапу Конкурсу;

- організаційно забезпечують участь своїх переможців у обласному етапі Конкурсу.

4.4. Обласний етап Конкурсу відбувається за участю переможців 2-го етапу – читачів бібліотек (учнів 6 і 7 класів), за сценарієм, створеним організаторами етапу з дотриманням певних критеріїв оцінювання.

Організатори обласного етапу інформують громадськість про перебіг Конкурсу через власні сайти, спільноти в соцмережах, розсилки та ЗМІ.

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

5.1. Члени журі оцінюють виступи учасників за 12-бальною шкалою:

- за творчу роботу конкурсанти можуть отримати від 0 до 3 балів;

- за міні-твір, ессе, присвяченй туризму, учасники можуть отримати від 0 до 3 балів;

- учасники мають зробити коротку презентацію (до 5 хв.) своєї улюбленої

книжки, за що також отримують оцінки від 0 до 3 балів;

- учасники відповідають на запитання членів журі, за що можуть отримати

оцінку від 0 до 3 балів.

5.2. Конкурсанти оцінюються шляхом підсумовування балів. Переможцями обласного етапу стають учасники, що набрали найбільшу кількість балів.

5.3. Журі може відзначати талановитих читачів за окремими номінаціями.

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

6.1. У 1-му та 2-му етапах Конкурсу визначаються по 2 переможця (по одному з 6 і 7 класів), які отримують звання «Найкращий читач школи (бібліотеки)», «Найкращий читач району (міста)» і беруть участь у наступному етапі Конкурсу.

6.2. Нагородження переможців 1-го та 2-го етапів Конкурсу здійснюється організаторами відповідних етапів.

6.3. На 3-му (обласному) етапі журі визначає двох переможців (по одному з 6 і 7 класів), які набрали найвищу кількість балів. Вони отримують звання «Найкращий читач України – 2017» і рекомендуються до участі в інших заходах з промоції читання та Фестивалі дитячого читання «КНИГОМАНІЯ» (м. Львів).

6.4. Урочиста церемонія нагородження переможців та дипломантів обласного етапу із врученням дипломів та призів відбудеться на ІІІ Обласному патріотичному форумі (жовтень м.Харків).1. Положение об общегородском смотре-конкурсе среди публичных библиотек города Харькова на лучшую виртуальную выставку «Виртуальная выставка – проводник в потоке информации»

1. Общие положения

1.1. Центральная городская библиотека им. В. Г. Белинского при поддержке Департамента культуры Харьковского городского совета объявляет в 2017 году общегородской смотр-конкурс среди публичных библиотек города Харькова на лучшую виртуальную выставку «Виртуальная выставка – проводник в потоке информации».

1.2. Виртуальная выставка - это публичная демонстрация в сети Интернет с помощью средств веб-технологий виртуальных образов специально подобранных и систематизированных произведений печати и других носителей информации, а также общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, ознакомления и использования. Выставка предполагает виртуальную презентацию изданий, раскрывающую их содержание, а также доступ к материалам библиографического, фактографического, энциклопедического характера, существующим в электронном виде и доступным через Интернет.

1.3. Конкурс проводится с 1 марта по 30 октября 2017 года.

1.4. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. Оценивает работы, представленные на конкурс, и определяет победителей, жюри, состав которого определяет оргкомитет.

2. Основные цели и задачи конкурса

2.1. Расширение возможностей продвижения библиотечных ресурсов в Интернет–пространстве;

2.2. Расширение доступа и раскрытие библиотечных фондов посредством использования электронных ресурсов;

2.3. Привлечение новой целевой аудитории и усиление интереса к чтению молодежи;

2.4. Повышение профессионального уровня и активизация творческого потенциала библиотечных специалистов, поддержка талантливых работников;

2.5. Повышение репутации и создание привлекательного образа библиотеки.

3. Условия проведения конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие все публичные библиотеки города Харькова, имеющие собственные веб-ресурсы.

3.2. Номинации конкурса:

Лучшая краеведческая виртуальная выставка;

Лучшая тематическая виртуальная выставка (посвящается актуальным вопросам, связанным с общественными запросами в области экономики, науки, техники, культуры и искусства.)

Лучшая выставка социальной проблематики (посвящается вопросам экологии, наркомании, преступности, белых пятен истории, рок-музыки, секса и т. д.)

Лучшая персональная виртуальная выставка (в том числе мемориальная выставка, посвященная жизни и деятельности лица, имя которого носит библиотека).

3.3. Участники имеют право предоставить на конкурс одну выставку от библиотеки в одной номинации.

3.4. Виртуальная выставка может быть создана в любой программе и размещена на сайтах библиотек-участниц либо быть доступной на онлайн-сервисах.

3.5. Конкурсная виртуальная выставка подается для размещения на сайте ЦГБ им. В. Г. Белинского. Ссылку с пометкой «На конкурс» необходимо направить по электронному адресу: citylibbelin@gmail.com не позднее 1 октября 2017 года.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа:

 I этап: 1 марта - 31 мая – обучение на мастер-классах по созданию виртуальных выставок, консультативная и методическая помощь.

II этап: 1 июня – 30 сентября - создание конкурсных виртуальных выставок, ссылку на виртуальную выставку библиотеки направляют на электронный адрес citylibbelin@gmail.com

III этап: 1 октября – 30 октября – подведение итогов, объявление победителей, награждение.

4.2. Жюри рассматривает и выявляет три лучшие работы в каждой номинации, определяет I, II, III места в каждой номинации.

4.3. Результаты конкурса будут размещены в новостной ленте сайта ЦГБ им. В. Г. Белинского http://belinskogo.kh.ua.

4.4. Церемония награждения победителей конкурса состоится на одном из семинаров ЦГБ им. В. Г. Белинского .

5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Раскрытие (Соответствие) заявленной номинации по содержанию (Соответствие документов теме и назначению выставки).

5.2. Степень раскрытия содержания документов: правильность библиографического описания документов, аннотаций, указание шифров и мест хранения, возможность оперативного ознакомления с первоисточниками.

5.3. Логичность структуры и емкость содержания (структура виртуальной выставки, как и обычной, должна состоять из разделов, сопровождаться цитатами, обращением к читателю/введением, иллюстративным материалом;

5.4. Оригинальность и авторская концепция (эмоциональное состояние, вызываемое иллюстрациями, качеством шрифта, цветовым исполнением, анимацией, просмотром выставки в целом);

5.5. Качество оформления выставки (интерфейс, цветовое исполнение, размер шрифта (удобство для чтения), фон (цвет, яркость, сочетаемость с текстом), возможность копирования информации, навигация, гипертекст, иллюстрации (восприятие для глаз).

5.6. Соблюдать авторские права.

5.7. Содержать информацию об авторах выставки.

6. Контактная информация

6.1. ЦГБ им. В.Г. Белинского, тел. 705-19-90,

г. Харьков, ул. Данилевского, 34

E-mail: citylibbelin@gmail.com

6.2. Координатор: Серенко Ирина Владимировна

Віртуальні виставки Холодногірської ЦБС:

1. Бібліотека-філія №11 - "Библиотека":


https://manyashak2010.wixsite.com/virt-vust-b-tolstogo


2016-й рік. Бібліотеки ЦБС приймають участь у конкурсах:


- Всеукраїнський конкурс: "Видання року ОБЮ, ОБМ"

Положення про конкурс:

І. Загальні положення

1. Положення розроблено на виконання Зведеного плану заходів ОБЮ, ОБМ на 2016 р. і визначає умови, порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Видання року ОБЮ, ОБМ» (далі – Конкурс).

2. Проведення Конкурсу має на меті:

– виявлення та популяризацію видавничої продукції, найактуальніших проектів мережі бібліотек для юнацтва, молоді;

– стимулювання впровадження в бібліотечну практику кращих за змістом, інноваційних розробок методичної та бібліографічної тематики, підвищення мовної культури та якості редагування видань бібліотек для юнацтва, молоді, обмін досвідом щодо сучасних технологій їх художнього оформлення та поліграфічного виконання;

– формування позитивної громадської думки про діяльність бібліотек для юнацтва, молоді, підвищення статусу професій, пов’язаних із бібліотечною діяльністю.

3. Конкурс проводиться на підставах відкритості та об’єктивного, неупередженого ставлення до видань під час конкурсного відбору та підбиття підсумків.

ІІ. Умови участі та порядок проведення Конкурсу

1. До участі в Конкурсі допускається видавнича продукція 2015 р. Організацію та загальне керівництво Конкурсом здійснює Державна бібліотека України для юнацтва (далі – Бібліотека). Організаційно-методична робота в регіонах покладається на обласні бібліотеки для юнацтва, молоді, які мають право подавати на Конкурс видавничу продукцію інших бібліотек України. На Конкурс може бути представлено кілька видань від однієї бібліотеки, але не більше трьох у кожній номінації.

2. Для оцінки якості поданих на Конкурс видань створюється журі у складі провідних спеціалістів Бібліотеки, фахівців з видавничої справи, представників творчих спілок. Кількісний склад журі повинен налічувати 5 осіб.

3. Конкурс проводиться у наступних номінаціях:

– інформаційний вісник;

– бібліографічне видання (покажчики, нариси тощо);

– методичний матеріал;

– дайджест.

Конкурсанти обирають номінації самостійно.

4. Для участі у Конкурсі подається Заявка учасника Конкурсу за

зразком, що наведений у Додатку. Прийом заявок та видань здійснюється Бібліотекою за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 60,

тел./факс. (044) 456-81-81, або за електронною адресою: metoda2017@gmail.com.

5. Конкурс проводиться у два тури:

I (обласний) тур – до 1 вересня 2016 р.;

II (відбірковий) тур – з 1 вересня до 15 жовтня 2016 р.

ІІІ. Порядок визначення переможців Конкурсу

1. Засідання журі Конкурсу проводиться у жовтні поточного року у приміщенні Бібліотеки (м. Київ, просп. Перемоги, 60).

2. В обговоренні представлених на Конкурс видань та голосуванні беруть участь усі члени журі.

3. У кожній номінації журі відбирає три видання, яким відповідно присуджуються І, ІІ, ІІІ місця.

4. При оцінці видань враховується відповідність таким критеріям: актуальність теми; інноваційний характер; суспільна і професійна значущість; оригінальність дизайнерського рішення і його відповідність змісту; стиль викладу матеріалу тощо.

5. Інформація про підсумки Конкурсу буде розміщена на сайті ДБУ для юнацтва, на сторінках соціальних мереж, в інформаційному віснику «Бібліосвіт».

ІV. Нагородження переможців Конкурсу

Переможці Конкурсу нагороджуватимуться призами, дипломами, іншими відзнаками.

Додаток 1

Заявка про участь у Конкурсі

Номінація

Бібліографічний опис видання

Анотація

Відомості про заявника: поштова, електронна адреса, телефон бібліотеки та укладача видання

Підпис керівника організації


- "Найкращий читач України - 2016" - обласний етап дитячого конкурсу "Книгоманія"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

ОКЗ «Харківська обласна

бібліотека для дітей»

__________Г.В.Трохименко

«01» лютого 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного етапу

Конкурсу дитячого читання

«Книгоманія»

(«Найкращий читач України – 2016»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організаторами обласного етапу Конкурсу дитячого читання «Книгоманія»

(«Найкращий читач України – 2016») (далі – Конкурс) є Харківська обласна бібліотека для

дітей (далі Бібліотека) за підтримки Департаменту культури і туризму Харківської обласної

державної адміністрації.

1.2. Конкурс проводиться на базі шкільних, сільських бібліотек та бібліотек-філій для

дітей, ЦБ, РДБ (ЦДБ) ЦБС області, обласної бібліотеки для дітей. До організації Конкурсу

можуть долучатися (за згодою) заклади культури та освіти, а також підприємства, установи

та організації усіх форм власності, статути яких передбачають провадження діяльності у

сфері культури, та окремі громадяни, громадські об’єднання, які провадять діяльність у сфері

культури.

1.3. Обласний етап Конкурсу проводиться під гаслом «Читай на здоров’я!».

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розповсюджується через мережу дитячих

бібліотек Харківщини, розміщується на сайтах організаторів, співорганізаторів і партнерів,

висвітлюється у засобах масової інформації.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

2.1. Мета Конкурсу:

- вдосконалення рівня особистого розвитку і культурної компетентності дітей через

заохочення їх до систематичного читання;

- підвищення позитивного іміджу і престижу дитячих бібліотек у громаді як центрів

інформації, громадських ініціатив та інноваційних послуг;

- сприяння розвитку дитячих і шкільних бібліотек як важливого інструменту

соціалізації дітей, формування активної життєвої позиції підростаючого покоління;

- створення належних умов для рівного доступу до літератури на різних, у тому числі

електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та

інтелектуальних можливостей, соціального стану і місця проживання.

2.2. Завдання Конкурсу:

- формування у дітей навичок самостійної роботи з книгою, підвищення якості і

ефективності процесу читання: критичного аналізу, переосмислення і творчої

інтерпретації прочитаного;

- створення передумов для поступового збільшення кількості учасників у наступні

роки, активна робота із залучення до читання дітей, які не мають навичок чи

потреби постійного читання;

- популяризація найкращих надбань української і світової літератури;

- привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ та організацій,

засобів масової інформації до проблеми дитячого читання;

- просування ідей здорового способу життя, популяризація літератури про спорт,

життя видатних спортсменів тощо.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути усі бажаючі читачі-учні 6 та 7 класів, а також

вихованці соціально-реабілітаційних та пенітенціарних закладів, ознайомлені з умовами

Конкурсу;

3.2. Вікова категорія дітей-вихованців соціально-реабілітаційних та пенітенціарних

закладів, враховуючи специфіку виховання та соціального стану дітей, може бути розширена

за погодженням з організаторами.

3.3. Конкурс проводиться з 01 лютого до 15 квітня 2016 року у три етапи:

1-й етап (відбірковий) – триває з 01 лютого до 15 березня 2016 р. в усіх шкільних,

дитячих і сільських бібліотеках-філіях. Форма проведення – творче змагання. Учасники

розповідають про свого улюбленого літературного героя або прочитану книгу, що не

вивчається за шкільною програмою (за вибором учасника).

За бажанням учасники І етапу можуть представити на розгляд журі власну творчу роботу

(міні-твори, есе, вірші, малюнки, вироби, електронні презентації тощо), яка характеризує

будь-який художній твір, конкретного літературного героя або письменника. За презентацію

власної творчої роботи журі нараховує додаткові бали.

Журі оцінює виступи та обирає двох переможців.

2-й етап (міський/районний) триває з 21 до 25 березня 2016 р. Дату проведення

змагання визначає координатор етапу і повідомляє про це учасників 2-го етапу не пізніше,

ніж за 5 днів до змагання.

У 2-му етапі Конкурсу беруть участь переможці 1-го етапу. Форма проведення – творче

змагання. Учасники розповідають про свого улюбленого літературного героя або прочитану

книгу, що не вивчається за шкільною програмою (за вибором учасника).

За бажанням учасника, на розгляд журі учасники 2-го етапу можуть представити власну

творчу роботу (міні-твори, есе, вірші, малюнки, вироби, електронні презентації тощо), яка

характеризує будь-який художній твір, конкретного літературного героя або письменника. За

презентацію власної творчої роботи журі нараховує додаткові бали.

Журі оцінює виступи та обирає двох переможців.

3-й етап (обласний) проводиться з 11 до 15 квітня 2016 р. Форма проведення –

змагання. Учасники розповідають про свою улюблену книгу, що не вивчається за шкільною

програмою (за вибором учасника).

На розгляд журі учасники 3-го етапу обов’язково представляють:

1) власну творчу роботу, присвячену улюбленому твору (вірші, малюнки, вироби,

електронні презентації тощо), яка характеризує будь-який художній твір, конкретного

літературного героя або письменника. За презентацію власної творчої роботи журі

нараховує додаткові бали;

2) міні-твір, есе, присвячені здоровому способу життя; розповідь про улюблені

книги про спорт, життя та досягнення видатних спортсменів тощо.

Журі оцінює виступи та обирає двох переможців.

IV. ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ

4.1. Обласний етап Конкурсу проводиться на базі Харківської обласної бібліотеки для

дітей.

4.2. Для організації та проведення обласного етапу створюється журі, склад якого

затверджується наказом директора Бібліотеки (додаток № 1).

4.3. Бібліотеки, на базі яких проводився 2-ий етап Конкурсу:

- подають до журі обласного етапу документи:

• протоколи за підписами членів журі 2-го етапу Конкурсу з інформацією

про кількість учасників, дату проведення Конкурсу, відомості про членів журі. До

протоколів додаються реєстраційні відомості учасників із зазначенням прізвища,

імені, класу та суми одержаних балів;

• відомості про переможців (прізвище, ім’я, назва книги, презентованої

переможцем);

• рейтингові списки книжок, які прочитали учасники при підготовці до

Конкурсу (тільки книжки, що не входять до шкільної програми);

• організатори 2-го етапу також подають зведений звіт про проведення

районного етапу Конкурсу;

- організаційно забезпечують участь своїх переможців у обласному етапі

Конкурсу.

4.4. Обласний етап Конкурсу відбувається за участю переможців 2-го етапу – читачів

бібліотек (учнів 6 і 7 класів), за сценарієм, створеним організаторами етапу з дотриманням

певних критеріїв оцінювання.

Організатори обласного етапу інформують громадськість про перебіг Конкурсу через

власні сайти, спільноти в соцмережах, розсилки та ЗМІ.

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

5.1. Члени Журі оцінюють виступи учасників за 12-бальною шкалою:

- за творчу роботу конкурсанти можуть отримати від 0 до 3 балів;

- за міні-твір, есе, присвяченй здоровому способу життя, спорту (від 0 до 3 балів);

- за коротку презентацію (1,5-2 хв.) своєї улюбленої книжки ( від 0 до 3 балів);

- за відповідь на додаткові запитання членів журі (від 0 до 3 балів).

5.2.Виступи конкурсантів оцінюються шляхом підсумовування балів. Переможцями

етапу стають учасники, що набрали найбільшу кількість балів.

5.3. Журі може відзначати талановитих читачів за окремими номінаціями.

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

6.1. У 1-му та 2-му етапах Конкурсу визначаються 2 переможці (по одному з 6 і 7

класів), які отримують звання «Найкращий читач школи (бібліотеки)», «Найкращий читач

району (міста)» і одержують право на участь у наступному етапі Конкурсу.

6.2. Нагородження переможців 1-го та 2-го етапів Конкурсу здійснюється

організаторами відповідних етапів.

6.3. На 3-му (обласному) етапі журі визначає двох переможців (по одному з 6 і 7 класів),

які набрали найвищу кількість балів. Вони отримують звання «Найкращий читач України –

2016» і рекомендуються до участі в інших заходах з промоції читання та Фестивалі дитячого

читання «КНИГОМАНІЯ» (м. Львів).

6.4. Урочиста церемонія нагородження переможців та дипломантів обласного етапу із

врученням дипломів та призів відбудеться на V Літературному фестивалі «Книжковий

Національна бібліотека /Files/images/konkursi/111.jpgУкраїни для дітей спільно з Фондом Миколи Томенка «Рідна країна» оголошують про початок конкурсу дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд».

Положення про конкурс дитячої творчості:

«Мрії про Україну: дитячий погляд»

На виконання Указу Президента України № 675/2015 від 03.12.2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України» проводиться конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд».

І. Загальні положення

1.1. Основним завданням конкурсу дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд» (далі– Конкурс) є утвердження в свідомості та почуттях юних громадян патріотичних цінностей, переконань і поваги до своєї країни, українського народу, його культури, звичаїв та традицій; стимулювання пізнавальної активності і самостійності у дітей та підлітків, спонукання учасників до творчості.

1.2. Мета Конкурсу – формування у майбутнього покоління високої громадянської свідомості, сприяння національно-патріотичному розвиткові особистості, ідентифікації з державою, її історією, культурою та розвитком.

1.3. Організаторами конкурсу є Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» (далі – Фонд) та Національна бібліотека України для дітей (далі – НБУ для дітей).

1.4. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Фонду, НБУ для дітей, Міністерства культури України, на сайтах бібліотек для дітей – учасниць Конкурсу, а також у інших засобах масової інформації.

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Умови Конкурсу

2.1. У Конкурсі беруть участь діти з усіх областей України у 2-х вікових категоріях:

читачі-учні (вихованці) 10-12 років;

читачі-учні (вихованці) 13-16 років.

2.2 .Конкурс проводиться у трьох номінаціях: поетичні твори, прозові твори та малюнки.

2.3.Конкурс проводиться з 01 березня до 24 серпня 2016 року у два тури:

перший – з 01 березня до 28 червня на обласному рівні;

другий – з 29 червня до 24 серпня в місті Києві.

2.4.Учасники Конкурсу кожної номінації та вікової категорії готують роботу, яка має бути гарно оформленою, за змістом і жанром відповідати темі авторського бачення майбутнього України.

2.5. Робота має бути виконана на аркушах формату А4 та мати обсяг не більше двох друкованих аркушів.

2.6. На конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи.

2.7. Роботи мають надсилатися з коротким повідомленням про автора: прізвище, ім’я, вік, домашня адреса та телефон.

2.8. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, що визначені цим положенням.

ІІІ. Організаційний комітет і журі Конкурсу

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється головний організаційний комітет, склад якого затверджується наказом генерального директора НБУ для дітей.

3.2. Для проведення першого туру Конкурсу в регіонах України створюються місцеві організаційні комітети та обласні журі, склад яких затверджується наказом директора обласної бібліотеки для дітей.

3.3.Для визначення переможців у другому турі головний організаційний комітет визначає склад Головного журі, до якого входять представники організаторів Конкурсу, дитячі письменники, художники-ілюстратори, мистецтвознавці (за згодою).

3.4.За підсумками роботи обласні журі та головне журі складають протоколи, які підписуються головою, секретарем та членами журі Конкурсу.

ІV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу

4.1. Обласні журі Конкурсу підбивають підсумки та визначають по три переможці першого туру у кожній номінації та віковій категорії до 28 червня 2016 року.

4.2. Конкурсні матеріали першого туру надсилаються до головного організаційного комітету (03190, м.Київ, вул.Баумана, 60, Національна бібліотека України для дітей) з поміткою «Конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд» не пізніше 15 липня. Дата визначається за позначкою на поштовому штемпелі. Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.

4.3. Для переможців Конкурсу в кожній номінації та віковій категорії встановлюються перше, друге, третє місця.

4.4. Головне журі оцінює роботи в другому турі, що надійшли від обласних журі, та до 24 липня 2016 року визначає переможців.

4.5. Нагородження переможців Конкурсу дипломами та призами відбувається напередодні Дня незалежності України у НБУ для дітей.

V. Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс

5.1.Творчі роботи, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються, а зберігаються в НБУ для дітей та можуть бути використані за згодою автора у її подальшій роботі.

5.2.Результати Конкурсу узагальнюються відповідним наказом головного журі та оприлюднюються на офіційному сайті НБУ для дітей та у фахових друкованих виданнях.

5.3. За результатами Конкурсу готується виставка творчих робіт.

Додаток №2

Склад Головного оргкомітету

конкурс дитячої творчості "Мрії про Україну: дитячий погляд"

Томенко Микола Володимирович Голова оргкомітету, засновник Фонду «Рідна країна», доктор політичних наук, кандидат історичних наук, депутат Верховної Ради України
Гордієнко Алла Іванівна Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, заслужений працівник культури України
Федоренко Олександр Вікторович Голова Громадської організації «Муніципальна ліга Києва»
Політучий Сергій Якович президент групи компаній «Фактор»
Шамаріна Тетяна Василівна Заступник генерального директора з питань інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів Національної бібліотеки України для дітей
Невмержицька Наталія Мартинівна Cекретар оргкомітету, завідувач відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання Національної бібліотеки України для дітей
Кiлькiсть переглядiв: 1563

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.